Interior Design

Home Tour

Places

House in the Woods

My Home

Work

LiliHaloDecoration

THE BLOG

Frama Studio Store & Apotek 57 in Copenhagen

I'm

LILI

Surrounded by dreams and creativity, I'm a daydreamer turned interior designer. I find joy in crafting beautiful spaces and sharing the love. Welcome to my blog, a place for all things beautiful. 

TOP LINKS

PINTEREST

Instagram

Visit the Shop

FACEBOOK

Get The Guide

Here's a Stockholm Design Guide

Discovering the artistic and design treasures within the city's creative landscape.


Get The Guide

Here's a Copenhagen Design Guide

The Design-Lovers Travel Guide to Copenhagen

Frama Studio Store u povijesnom prostoru St. Pauls Apoteke

Smještena na mirnoj ulici u kraljevskoj četvrti oko Nybodera, nalazi se predivna Frama Studio Store. Smještena u povijesnom prostoru St. Pauls Apoteke, koja datira iz 1878. godine, ova trgovina je riznica kreativnosti i inovacija. Frama djeluje u raznim kreativnim područjima i stekla je reputaciju zbog stvaranja izvanrednog dizajna namještaja, rasvjete, kuhinja, knjiga i odjeće.

Kreativno središte Frama-e u Kopenhagenu

Ulazak u Frama Studio trgovinu je poput koraka u san svakog ljubitelja dizajna. Trgovina služi kao kreativno središte Frama-e u Kopenhagenu, a njezina dizajnerska filozofija savršeno spaja bezvremensku eleganciju i modernu jednostavnost. Ono što Frama ističe je njihova sposobnost da bez napora spoje klasične elemente s suvremenim estetikama, rezultirajući stilom koji ostavlja posjetitelje bez daha. Kao mene naprimjer, svaki puta kada otvorim njihov newsletter.

Fokus na korištenju prirodnih materijala i jednostavnost

U središtu Framine dizajnerske etike je fokus na korištenju prirodnih materijala, besprijekorne kvalitete i čiste geometrije. Ovi dizajnerski principi omogućuju im postizanje izgleda koji je istovremeno bezvremenski i suvremen, što odjekuje među zaljubljenicima u dizajn diljem svijeta. S trgovinama u sedam gradova diljem svijeta, uključujući ikonične lokacije u Meksiku i New Yorku, Frama je ostavila dubok trag na međunarodnoj dizajnerskoj sceni.

Jedna od ključnih značajki Framinog dizajnerskog jezika je njihova jednostavnost. Njihovo stvaralaštvo posjeduje privlačnost koja očarava i nadahnjuje, čime se ističu među mnogobrojnim dizajnerskim izborima. Bilo da je riječ o svjetiljci, komadu namještaja ili stilskom dodatku, svaki Framin dizajn zrači posebnim šarmom koji uzdiže svaki prostor kojim zrači.

No, Frama je više od obične trgovine; nude i kreativna savjetovanja. Suradnjom s arhitektima i dizajnerima, razvijaju posebna dizajnerska rješenja prilagođena jedinstvenim potrebama svojih klijenata. Ovaj personalizirani pristup osigurava da svaki projekt kojim se bavi Frama odražava suštinu pojedinaca i prostora za koje je namijenjen.

Apotek 57

U sjajnom potezu koji dodaje još jedan sloj čarolije već višestruko raznolikom prostoru Studio trgovine, Frama je predstavila Apotek 57. Ovaj očaravajući kafić, smješten unutar zidova trgovine, nudi svakodnevne sezonske delicije pripremljene u vlastitoj kuhinji. Osim kulinarskih užitaka, Apoteka 57 služi i kao inkluzivno mjesto okupljanja, dobrodošlo lokalnoj zajednici i zaljubljenicima u dizajn iz cijelog svijeta. Ova fuzija dizajna i kulinarske umjetnosti stvara ugodnu atmosferu koja njeguje kreativnost i potiče povezivanje.

Bilo da ste zaljubljenik u arhitekturu, entuzijast dizajna ili jednostavno netko tko cijeni umjetnički izričaj i kreativnost, Frama Studio Store je nezaobilazno odredište u Kopenhagenu. Uronite u svijet bezvremenskih dizajna, dopustite da vas prelijepi kontrast klasičnog i modernog očara te uživajte u prefinjenim poslasticama koje nudi Apotek 57. Frama Studio Store je više od obične trgovine, to je mjesto koje slavi ljepotu dizajna.

Pažljivo sam odabrala mjesta koja smo posjetili tijekom našeg putovanja u Kopenhagen. Ovo je jedno od tih mjesta. Uskoro ću napisati blog post u kojem ću podijeliti kartu za lakše snalaženje po gradu. Mog supruga i mene interesira arhitektura i dizajn, životni stil ljudi, novi materijali gradnje i održivosti.

Fotografija Lidija Tomas Matijević, Studio Tomas.

NEMAM NEKI OBIČAJ NASLIKAVATI SE PO ZAHODIMA, ALI NISAM SI MOGLA POMOĆI. PREDIVNO JE. PA EVO I VAMA ZA INSPIRACIJU. PROSTOR JE TOLIKO MALI, JEDVA STANEŠ, ALI JE SVE SAVRŠENO. UISTINU NE MORATE IMATI HRPU KVADRATA DA BI IMALI LIJEPI INTERIJER! VAŽNO JE IMATI STILA. PUNO TOGA MOŽETE NAPRAVITI SAMI I PRI TOME SAČUVATI NOVAC ZA NEKI SKUPLJI KOMAD, POPUT OVOG UMIVAONIKA.

Discover the Enchanting World of Design at Frama Studio Store in Copenhagen

This blog post is written in English and Croatian. You can use the page translation to another language. And now, enjoy!

Frama Studio Store in the historic space of St. Pauls Apotek

Nestled on a quiet street in the royal quarter around Nyboder, lies the mesmerizing Frama Studio Store. Housed in the historic space of St. Pauls Apotek, dating back to 1878, this store is a treasure trove of creativity and innovation. Frama operates in various creative fields and has gained a reputation for producing exquisite designs in furniture, lighting, kitchens, books, and apparel.

Creative headquarters of Frama in Copenhagen

Walking into Frama Studio Store feels like stepping into a design lover’s dream. The store serves as the creative headquarters of Frama in Copenhagen, and its design philosophy is a perfect blend of timeless elegance and modern simplicity. What sets Frama apart is their ability to seamlessly merge classic elements with contemporary aesthetics, resulting in a style that leaves visitors in awe.

Focus on using natural materials and simplicity of design

At the heart of Frama’s design ethos is a focus on the use of natural materials, impeccable quality, and clean geometrics. These design principles enable them to achieve a look that is both ageless and contemporary, resonating with design enthusiasts worldwide. With stores in seven cities globally, including iconic locations in Mexico City and New York, Frama has made its mark on the international design scene.

One of the defining features of Frama’s design language is their straightforward and graphically striking approach. Their creations possess an allure that captivates and inspires, making them stand out in a sea of design choices. Whether it’s a lighting fixture, a piece of furniture, or a stylish accessory, every Frama design exudes a distinct charm that elevates any space it graces.

But Frama is more than just a design retailer; it doubles as a creative consultancy. Collaborating with architects and designers, they craft bespoke design solutions tailored to their clients’ unique needs. This personalized approach ensures that every project undertaken by Frama reflects the essence of the individuals and spaces it is intended for.

Apotek 57

In a brilliant move that adds another layer of enchantment to their already multifaceted Studio Store, Frama introduced Apotek 57. This delightful café, nestled within the walls of the store, offers daily house-made seasonal delicacies. Beyond its culinary delights, Apotek 57 serves as an inclusive gathering place, welcoming both the local community and design enthusiasts from around the world. This fusion of design and culinary artistry creates an inviting ambiance that nurtures creativity and fosters connections.

Whether you are an architecture aficionado, a design enthusiast, or simply someone who appreciates artistry and creativity, Frama Studio Store is a must-visit destination in Copenhagen. Immerse yourself in the world of timeless designs, let the elegant contrast of classic and modern captivate your senses, and indulge in the delectable offerings of Apotek 57. Frama Studio Store is more than just a shop; it is an immersive experience that celebrates the beauty of design and the spirit of innovation.

I carefully selected the places we visited during our trip to Copenhagen. This is one of those places. Soon, I will write a blog post where I will share a map for easier navigation around the city. My husband’s and my interest lies in architecture and design, people’s lives, new materials, and sustainability.

I don’t have a habit of taking selfies in bathrooms, but I couldn’t resist this time. It’s beautiful. So, here it is for some inspiration. The space is so small, you can barely fit in, but everything is perfect. You truly don’t need a lot of square footage to have a beautiful interior! It’s important to have style. You can do a lot of things yourself and save money for a more expensive piece, like this sink.

Read the Comments +

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hi, I'm Lili

I am a visual ninja, blogger, and interior designer deeply connected to emotions, guided by intuition, and finding inspiration in nature's tranquility as I weave stunning visuals in my studio.

as seen in:

column

The Blog Playlist

In The Mood For...

Interior Design

Home Tours

Places

Photography

Nature

Get The Guide

Discovering the artistic and design treasures within the city's creative landscape and timeless design scene.
The Design-Lovers Travel Guide to Stockholm.

follow @lilihalodecoration

With a digital “paintbrush” I invest all of myself to create aesthetically appealing visuals and interiors. 

Follow along →

Let's connect →

Visual haven →