Interior Design

Home Tour

Places

House in the Woods

My Home

Work

LiliHaloDecoration

THE BLOG

Švedska stilistica interijera Pella Hedeby i njezin bezvremenski dom

I'm

LILI

Surrounded by dreams and creativity, I'm a daydreamer turned interior designer. I find joy in crafting beautiful spaces and sharing the love. Welcome to my blog, a place for all things beautiful. 

TOP LINKS

PINTEREST

Instagram

Visit the Shop

FACEBOOK

Get The Guide

Here's a Stockholm Design Guide

Discovering the artistic and design treasures within the city's creative landscape.


Get The Guide

Here's a Copenhagen Design Guide

The Design-Lovers Travel Guide to Copenhagen

Forever captivated by Pella and her warm minimalism. Pella is my ultimate inspiration. Take a tour of her new home on the blog and discover the art of creating a sanctuary – a place where your space becomes gentle, serene, and inviting. This blog post is presented in both Croatian and English for a bilingual reading experience.

Photo: Pella Hedby

Skladni i nježni minimalistički interijeri

Stilistica i dizajnerica interijera Pella Hedeby već više od deset godina inspirira zaljubljenike u uređenje interijera svojim nježnim minimalizmom i prigušenom paletom boja. Pratim ju od samog početka njezinog rada i uvijek mi je na listi favorita. Inspirira me za lijepu svakodnevnicu, i znam se zadržati dugo na njezinim radovima koji me toliko inspiriraju. Prije jedanaest godina započela je blog Stil inspiration, kroz koji smo mogli pratiti njezin razvoj tijekom deset godina. Njezin stil prepoznam odmah na fotografiji, suzdržani, ali topao stil. Pella je poznata po stvaranju vječnih interijera s manje svega (ovo najbolje opisuje njezin stil) koji djeluju skladno i nježno.

Photo: Pella Hedby

Prirodi materijali i nježne zemljane boje, skandinavski minimalizam

Njezina verzija skandinavskog minimalizma više puta je dokazala da minimalistički dizajn ne mora biti hladan, već može djelovati dobrodošlo i nježno. Ona oblikuje stil tonovima u bijeloj, bež i sivoj boji, slojevima tekstila, prirodnim materijalima i taktilnim površinama. Stil koji Pella pokazuje, je stil kojemu težim. Pokušavam reducirati i pojednostavniti život i sve stvari oko sebe, kako bih imala vrijeme za ono što je najvažnije, za nas same. I Pella mi je vječna inpiracija u tome.

Photo: Kristofer Johnsson za Nordiska Kök

Novi stan: svjetlo i povezani prostor

U rujnu 2021., Pella se preselila u stan od 96 kvadrata. U tom predivnom stanu svjetlo dolazi iz velikih prozora i raspored prostorija daje pogled na cijeli stan.Za nju je važno dugoročno razmišljati o svim izborima i intervencijama koje čini u svojim domovima. Uživa u procesu i svakom trenutku i to se osjeti.

Uvijek nastojim stvoriti interijere i izraze koje neću dosaditi. Svakako se mogu inspirirati drugim materijalima i bojama u kuhinji, ali uvijek se vraćam bijeloj boji. Stoga je to bila očigledan izbor, pogotovo u kombinaciji s dizajnom i odabirom materijala u stanu općenito, kaže Pella.

Photo: Kristofer Johnsson za Nordiska Kök

Nordiska Kök kuhinja

Kuhinja je Nordiska Kök: željela sam da kuhinja bude baš kao ja, minimalistička, jednostavna i gotovo nenametljiva s čistim vratima, kaže Pella.
Prvotno je Pella planirala izostaviti gornje elemente u kuhinji, ali se odlučila zadržati ih kako bi održala ritam koji vlada u stanu. Kako bi stvorila simetričan i miran dojam, svi ormari imaju istu širinu.

Photo: Kristofer Johnsson za Nordiska Kök

Stan ima velike prozore, a kuhinja je obasjana svjetlom. Da bi omekšala bijelu boju, Pella je odabrala bež radnu plohu s organskim uzorkom. Na zidu se nalazi ručno izrađene pločice iz Stiltje. Zajedno, pločica i radna ploča stvaraju zanimljiv kontrast minimalističkim vratima kuhinje. Stan je relativno nedavno izgrađen, a Pella je željela s malim detaljima ukloniti osjećaj nedavno izgrađenog, što ovakav tip pločica zaista postiže. Njezina želja bila je da uređaji zauzmu što manje vizualnog prostora u kuhinji, jer je to površina koju prolazite kada se krećete između svih prostorija u stanu. Unutrašnjost svih ormarića i vrata izrađeni su od hrasta. Odabrana keramika i posuđe divno se uklapaju u organski stil. Pella je poznata po svom vječnom stilu i nježnom minimalizmu. Ova lijepa kuhinja Nordiska Kök pokazuje da možete stvoriti čaroliju s kontrastima i da su nenametljivi elementi mogu biti osobni i topli. Inspiraciju za svoju kuhinju pronašla je u dizajnu kuhinje od Oscar Properties Katarina Västra Skola i TypeO Loft.

Photo: Pella Hedby

Ravnoteža u interijerima

Spavaća soba je prava zen oaza. Pella voli spora jutra, i nježan početak dana. Ponekada ostane u krevetu i radi nekoliko sati. U sobi ima mjesto i za prostirku za vježbanje, naime Pella redovito vježba jogu i meditira. Uvijek kada planiram prostore, govorim ljudima da si ostave prolaz baš za prostirku za vježbanje. Iako nemate takvu rutinu, pokušajte i viditi ćete koliko pozitivno djeluje na vas.

Photo: Pella Hedby

Pellini savjeti za dizajn interijera su: ostanite jednostavani. Razmislite o onome što već imate i napravite inventuru. Postavite si pitanje: “trebam li zaista ovo?” Većinu vremena odgovor je ne. Većinu vremena trebamo smanjiti mnogo stvari iz naših domova kako bismo pronašli ravnotežu. Zatim nabavljate polako i promišljeno. Birajte prave materijale i vječne komade koji odražavaju tko ste. Otkrijte što volite i napravite plan. Igrajte se s moodboardima da biste dobili cjelovitu sliku. Manje je sve što nam treba.

Hvala Pelli što nam sve ove godine dijeli toliko inspiracije.

Photo: Pella Hedby

Stylist and interior designer Pella Hedeby has been inspiring interior enthusiasts for over a decade with her gentle minimalism and muted color palette. I’ve been following her since the beginning of her career, and she consistently remains on my favorites list. She inspires me to embrace the beauty of everyday life, and I often find myself immersed in her works for endless inspiration. Eleven years ago, she started the blog Stil Inspiration, allowing us to witness her evolution over the past decade. Her style is instantly recognizable in photographs—a restrained yet warm aesthetic. Pella is renowned for creating timeless interiors with less (best describing her style) that exude harmony and gentleness.

Her take on Scandinavian minimalism has repeatedly demonstrated that minimalist design can be welcoming and tender rather than cold. She crafts her style with tones of white, beige, and gray, layers of textiles, natural materials, and tactile surfaces. Pella’s style is the one I aspire to. I strive to simplify and declutter my life, making time for what truly matters—ourselves. Pella remains a perpetual inspiration in this journey.

In September 2021, Pella moved into a 96-square-meter apartment. Illuminated by ample natural light through large windows, the apartment’s layout offers a panoramic view. Long-term thinking is crucial for Pella in every choice and intervention she makes in her homes. She savors the process and each moment, and it resonates.

I always aim to create interiors and expressions that stand the test of time. While I draw inspiration from various materials and kitchen colors, I consistently return to white. It was an obvious choice, especially in harmony with the overall design and material selection in the apartment, says Pella.

The kitchen is from Nordiska Kök: I wanted the kitchen to be just like me—minimalistic, simple, and almost unobtrusive with clean doors, says Pella. Initially planning to omit upper cabinets in the kitchen, Pella chose to retain them to maintain the apartment’s rhythm. To create a symmetrical and serene impression, all cabinets have the same width.

The apartment boasts large windows, bathing the kitchen in light. To soften the white color, Pella selected a beige countertop with an organic pattern. Handmade tiles from Stiltje adorn the wall, creating an intriguing contrast to the kitchen’s minimalist doors. The apartment, relatively recently built, prompted Pella to use small details to eliminate the newly constructed feel, a feat achieved with these unique tiles. Pella’s desire was for appliances to occupy minimal visual space in the kitchen, considering it’s a passage area between all rooms in the apartment. The interiors of all cabinets and doors are crafted from oak. Selected ceramics and utensils beautifully complement the organic style. Pella is renowned for her timeless style and gentle minimalism. This beautiful Nordiska Kök kitchen demonstrates that magic can be created with contrasts, and unassuming elements can be personal and warm. Pella found inspiration for her kitchen in the designs of Oscar Properties Katarina Västra Skola and TypeO Loft.

The bedroom is a true zen oasis. Pella enjoys slow mornings and a gentle start to the day. Sometimes, she stays in bed for hours, working. The room also accommodates space for her yoga mat, as Pella regularly practices yoga and meditation. When planning spaces, I always advise people to leave room for a yoga mat—even if you don’t have such a routine, try it, and you’ll witness its positive impact on you.

Pella’s interior design tips are: keep it simple. Reflect on what you already have and take inventory. Ask yourself, ‘Do I really need this?’ Most of the time, the answer is no. We often need to declutter our homes to find harmony. Then acquire items slowly and thoughtfully. Choose the right materials and timeless pieces that reflect who you are. Discover what you love and make a plan. Play around with mood boards to get the complete picture. Less is all we need.

Thank you, Pella, for sharing so much inspiration throughout the years.Read the Comments +

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hi, I'm Lili

I am a visual ninja, blogger, and interior designer deeply connected to emotions, guided by intuition, and finding inspiration in nature's tranquility as I weave stunning visuals in my studio.

as seen in:

column

The Blog Playlist

In The Mood For...

Interior Design

Home Tours

Places

Photography

Nature

Get The Guide

Discovering the artistic and design treasures within the city's creative landscape and timeless design scene.
The Design-Lovers Travel Guide to Stockholm.

follow @lilihalodecoration

With a digital “paintbrush” I invest all of myself to create aesthetically appealing visuals and interiors. 

Follow along →

Let's connect →

Visual haven →